วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน.........โดยธนพัฒน์และจันทร์มณี  แตงอ่ำ

  •               จากการประกอบอาชีพการทำกล้วยอบน้ำผึ้งขายของจังหวัดพิษณุโลก  เป็นอาชีพที่มีจุดประกายความคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ในการลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต  จึงได้ประดิษฐ์ Slice Machine  ขึ้น  โดยมีหลักการทำงานของเครื่องยนต์ต้นกำลังจะใช้เฟืองทดหมุนมูเลย์ที่ต่ออยู่กับสายพาน แล้วเพลาก็จะไปหมุนจานใบมีดให้ทำงานได้ ในขณะที่เราหมุนเฟืองทด เรายังติดตั้งไดนาโมไว้สำหรับปั่นกระแสไฟฟ้า และเอาตัวแปรกระแสไฟฟ้าต่อกับบอร์ด ตัวแปรก็จะส่งกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอร์รี่ ประโยชน์และคุณค่าของเครื่อง สามารถหั่นกล้วยได้ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นการประหยัดแรงและประหยัดระยะเวลาในกระบวนการผลิต ทำให้ปริมาณสินค้ามากกว่าเดิม นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดพลังงาน และสามารถสร้างและเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอร์รี่ได้ ซึ่งเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย
             ลักษณะพิเศษ  นอกจากจะใช้ในการหั่นกล้วยเพื่อทำกล้วยฉาบแล้ว  ครอบครัวที่ประกอบอาชีพในการทำหน่อไม้ดองเป็นอาชีพเสริมในช่วงฤดูฝนสามารถนำไปหั่นหน่อไม้เพื่อทำการดองได้  และถ้าต้องการกล้วยในปริมาณมากและเวลาเร่งด่วน  สามารถใช้ไฟฟ้าหมุนได้  เนื่องจากได้ต่อกับมอเตอร์เพื่อหมุนมูเล่ย์โดยตรง 
            จากความคิดของนักเรียนส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่  ระดับภาค  ระดับประเทศ  และเข้าสู่เวทีนานาชาติโดยการเข้าร่วมแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น